સુરત કોર્પોરેશન અને ફાયર વિભાગની ઘોર બેદરકારીને પગલે 19 બાળકોએ જીવ ગુમાવ્યાં, જવાબદાર કોણ?

0
341